Δίκτυα

Το Εργαστήριο συμμετέχει στο δίκτυο : CA COST Action CA17105: A pan-European Network for Marine Renewable Energy μέσω του μέλους του Βούλα Τουρή (Διάστημα υλοποίησης:  12/09/2018-11/09/2022)

To Εργαστήριο είναι μέλος του δικτύου (MAGE Marché du travail et genre) του CNRS μέσω της Καθηγήτριας Μαρίας Καραμεσίνη.

Το Εργαστήριο είναι μέλος του «Δικτύου «ΕΛΕΝΗ ΣΚΟΥΡΑ»για την ίση συμμετοχή των γυναικών στις πολιτικές διαδικασίες και στα κέντρα λήψης αποφάσεων»

To Εργαστήριο εκπροσωπεί τη χώρα μας στο Διεθνές  Δίκτυο Πολιτικής και Έρευνας για τις Γονικές  Άδειες με τις Μαρία Καραμεσίνη και Εύη Χατζηβαρνάβα.

To Εργαστήριο συμμετείχε στο δίκτυο Gender, Science, TechnologyandEnvironmentgenderSTE μέσω της Μαρίας Στρατηγάκη.

Το Εργαστήριο συμμετείχε στο δίκτυο : Comparing European Prostitution Policies:Understanding Scales and Cultures of Governance (ProsPol) μέσω την ερευνήτριας Νέλλης Καμπούρη.

Επίσης, είναι μέλος του δικτύου EuroGender(http://eurogender.eige.europa.eu/) – το onlineΕυρωπαϊκό Δίκτυο για την Ισότητα των Φύλων του  Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE).